Vyhledávání

Kontakt

Ing. Milan Zajíček

T.G. Masaryka 102
Nové Město nad Metují

603 441 102
733 184 702

info@pojistenizajicek.cz

Pojištění

 

Spolupracujeme s většinou pojišťoven v ČR, které nabízejí pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění vozidel. Nabízíme provedení analýzy stávajícího pojištění, případných rizik a doporučení vhodných produktů.

Vypracujeme a posoudíme nabídky jednotlivých pojišťoven, a doporučíme výběr a sjednání nejvýhodnější varianty.

Samozřejmostí je následná správa Vašeho pojištění a poradenská činnost a vzájemná součinnost při řešení škodných událostí.

Nabízíme

a) pojištění vozidel (autopojištění) – dle přání klienta sjednáme nejvýhodnější povinné ručení, nejvýhodnější havarijní pojištění, dále širokou škálu doplňkových rizik (pojištění skel, asistenční služby atd.)

b) pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů živnostníků a větších společností, pojištění odpovědnosti z provozu a činnosti, pojištění autodopravců (CMR, finanční způsobilost atd.), pojištění profesní odpovědnosti, atd.

c) pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání (tzv.“blbenka“, apod.), rodinných domů, domácností, bytů, bytových domů a občanů (občanská odpovědnost, odpovědnost z výkonu)

d) cestovní pojištění

e) soukromé zdravotní pojištění občanů ČR i cizinců

f) životní a úrazová pojištění

g) pojištění nestandardních rizik (odpovědnost statutárních orgánů, pojištění léčebných výloh koček a psů atd.)

Online služby: K dispozici jsme Vám samozřejmě i on-line, abychom urychlili a zkvalitnili komunikaci mezi námi a klientem. V dnešní době je čas drahocenná věc a proto jednáme vždy rychle a efektivně, ovšem nikdy na úkor kvality prováděných služeb.

Kontaktujte nás