Vyhledávání

Kontakt

Ing. Milan Zajíček

T.G. Masaryka 102
Nové Město nad Metují

603 441 102
733 184 702

info@pojistenizajicek.cz

Inovované pojištění odpovědnosti za škodu malých podnikatelů

23.01.2017 14:57

Hasičská vzájemná pojišťovna představuje vylepšené pojištění odpovědnosti pro malé podnikatele. Jaké jsou parametry pojištění, které má ochránit zedníky, tesaře, elektrikáře, ale i podnikatele s obratem do 5 milionů?

Pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje pojištěnému ochranu pro případ škody způsobené třetím osobám v souvislosti s podnikatelskou činností a z toho vyplývajícími nároky na náhradu škody. Produkty, které nabízí Hasičská vzájemná pojišťovna, mohou ochránit živnostníky a podnikatele nejen v České republice, ale i na území Evropy.

V současné době přichází Hasičská vzájemná pojišťovna s nabídkou nového produktu, které je určeno klientům – podnikatelům, s ročním obratem do 3 až 5 miliónů korun.

Odpovědnost pro malé podnikatele – Fortel

Jedná se o balíčkový produkt, který nabízí 9 variant pojistného krytí. Základní pojištění obsahuje pojištění provozní odpovědnosti, odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nájmu nebo správy nemovitých staveb a následnou finanční škodu. K tomuto základnímu pojištění jsou pevně přiřazena následující dodatková pojištění: odpovědnost za škodou na věcech převzatých, náhrada nákladů zdravotních pojišťoven, odpovědnost za škodu na věcech vnesených a odložených a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. Tato dodatková pojištění jsou nabízena formou společného sublimátu pro všechna výše vyjmenovaná rizika. Toto řešení společného sublimátu pro všechna dodatková pojištění umožňuje nabídnout zajímavý rozsah pojistného krytí a přitom zachovat i příznivou výši celkového pojistného.

Pojištění bylo konstruováno s důrazem na jednoduchost. Nejen tak, aby jej klient, co nejsnáze pochopil, ale zároveň tak, aby jej pojišťovací zprostředkovatel mohl jednoduše vysvětlit a popsat. Jak už název Fortel napovídá, jedná se o pojištění, které cílí převážně na malé podnikatele typu automechanik, klempíř, tesař. A to především pro klienty, kteří se s odpovědností zatím příliš nesetkali, prioritně na řemeslníky v malých obcích. Pokud se tedy mistr tesař utne, je kryt pojištěním odpovědnosti za škodu. Roční pojistné přitom nemusí dosáhnout ani 1000 Kč.

Pojištění odpovědnosti Fortel je připraveno společně s novým majetkovým pojištěním Fortel. I majetkové pojištění Fortel je zaměřeno na stejný segment klientů jako pojištění odpovědnosti.

Vzhledem k zajímavým slevám za propojištěnost, je pro klienta výhodné sjednat jak pojištění odpovědnosti, tak zároveň pojištění majetku.

Samostatné pojištění odpovědnosti Fortel je určeno klientům s ročními tržbami do 3 000 000 Kč. Pokud se klient rozhodne sjednat jak odpovědnostní tak i majetkovou část Fortelu, pak lze tímto balíčkovým produktem pojistit klienta s ročními tržbami do 5 000 000 Kč.

V případě, že klientovi nebude zcela vyhovovat nabídnutý rozsah pojistného krytí a to jak u pojištění odpovědnosti, nebo u pojištění majetku, pak lze samozřejmě využít i stávajících produktů, které Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí.